Novine.eu

EU predstavila plan za provedbu paktu o migracijama i azilu

Objavljeno: 13:56, 12. lipnja 2024. Izvor: index.hr

Pakt o migracijama i azilu, koji je stupio na snagu u utorak, zahtijeva da države članice izrade nacionalne provedbene planove do 2026. godine. Europska komisija je predstavila zajednički plan za provedbu paktu na temelju kojeg će države članice izraditi svoje planove.

Komisija je definirala što države članice moraju napraviti kako bi bile spremne za provedbu paktu, a rok za izradu nacionalnih planova je prosinac 2024. Države članice mogu računati na operativnu, tehničku i financijsku potporu Komisije i agencija EU tijekom cijelog postupka, a za te svrhe će biti na raspolaganju 3.6 milijardi eura iz sedmogodišnjeg proračuna.

Tagovi: #azil, #eu, #europska-komisija, #pakt-o-migracijama

Opširnije

Ovaj sažetak je izrađen uz pomoć umjetne inteligencije i stoga može biti nepotpun ili sadržavati greške. Molimo vas da provjerite originalne izvore ili dodatno istražite temu kako biste dobili potpunu i preciznu informaciju. Autori ove web stranice nisu odgovorni za eventualne netočnosti u sadržaju.