Novine.eu

Jednim potezom skratite članak na dva paragrafa s najbitnijim informacijama.

Današnji novinski članci imaju click-bait naslove, pretrpani su oglasima i pop-up prozorima. Predugi su i neinformativni, jer su optimizirani za internet tražilice, a ne za ljude. Uz pomoć ovog portala takve članke možete sažeti na dva paragrafa s najbitnijim informacijama.